Injectie In Heup Als Alternatief Voor Heupprothese

Gepubliceerd sep. 17, 23
6 min read

Artrose Heup: Injectie En Oefeningen

Het is niet vanzelfsprekend dat u ook door uw behandeld arts wordt geopereerd. Op het moment dat u geïnformeerd wordt over de exacte datum van de operatie, is meestal ook bekend welke medisch specialist de operatie zal verrichten. Binnen de maatschap Orthopedie werken meerdere orthopeden (Heupprothese en revisie heupprothese) - Heupprothese plaatsen - Behandeling. Bovendien werken er binnen de maatschap artsen in opleiding tot orthopeed.

Daarom kan het voorkomen dat de onderzoekmedewerker van de afdeling Orthopedie u vraagt hier aan deel te nemen. Het doen van wetenschappelijk onderzoek is noodzakelijk om het niveau van de zorg hoog te houden en daar waar mogelijk te verbeteren. Geplande totale heupprothese. Heupartrose, wel of geen operatie?. Alle onderzoeken vinden plaats met goedkeuring van de artsen van de afdeling Orthopedie en over het algemeen een medisch ethische toetsingscommissie.

Totale Heupprothese

Wanneer u geïndiceerd bent voor een protheseplaatsing krijgt u voor de operatie een uitgebreide vragenlijst (knieoperatie). Enkele maanden en een jaar na de ingreep worden dezelfde vragenlijsten afgenomen. We kunnen dan aan de hand van de uitkomsten zien in hoeverre de behandeling heeft bijgedragen in het verhelpen van de klacht. Landelijk worden de uitkomsten vanuit de beroepsverening geïnventariseerd en gebruikt om de zorg te verbeteren.

Voor de operatie heeft u een afspraak op de afdeling Preoperatief onderzoek. Om u goed voor te bereiden op de operatie vult u een vragenlijst in en heeft u een gesprek met de apothekersassistente (als u medicijnen gebruikt), de anesthesioloog en de verpleegkundige. U spreekt hen alle drie apart. De anesthesioloog geeft u uitleg over de vorm van anesthesie die tijdens de operatie gebruikt wordt - Heupprothese, totale polikliniek versie.

Heupprothese - Operatie, Pijn, Revalidatie, Hoe Werkt Het?Het gebruik van bloedverdunnende medicijnen moet (soms) enkele dagen vóór de operatie gestopt worden. Dit bespreekt het Trombose Expertise Centrum (TEC) met u of de anesthesioloog tijdens het preoperatief onderzoek. Soms is het noodzakelijk uw gewicht te verminderen, omdat overgewicht een extra belasting voor de nieuwe heup vormt. Zorg dat u in een goede conditie bent door goed te eten en drinken.

Om infecties te voorkomen, is het belangrijk dat u zich 5 dagen vóór de operatie, dagelijks, goed wast / doucht met zeep. En dat u twee weken vóór de operatie stopt met ontharen van het operatiegebied (Is mijn heupprothese toe aan vervanging?). Een opname is vaak een ingrijpende gebeurtenis. Een goede voorbereiding is daarom belangrijk. Om u wegwijs te maken op de afdeling hebben wij hieronder een aantal zaken voor u op een rijtje gezet.

Wat Is Een Totale Heupprothese?

Hier liggen patiënten die aan de knie, rug of heup worden geopereerd, of die een ongeval hebben gehad. Een verpleegkundige ontvangt u op de afdeling en laat u de afdeling zien. U krijgt vooral te maken met verpleegkundigen, leerling-verpleegkundigen en stagiaires. Het is onze doelstelling om, binnen de mogelijkheden, kwalitatief hoogstaande zorg te bieden.

Heupvervanging HeupprotheseTotale Heup Prothese Beiderzijds

De zaalarts komt in principe iedere ochtend bij de patiënten op de afdeling langs (visite lopen). De zaalartsen verzorgen een vast aantal kamers/zalen op de afdeling. Zij zijn altijd op de hoogte hoe uw ingreep is verlopen. U kunt bij hen dan ook altijd terecht met uw (medische) vragen. De orthopeed die uw operatie heeft uitgevoerd, bezoekt u doorgaans na de operatie, maar helaas lukt dit niet in alle gevallen.

Hoe Kan Ik Voor Heupartrose Behandeld Worden?

Tussendoor komt de service-assistente enkele keren langs met drinken. Ook is het mogelijk dat u zelf drinken meeneemt. Dit kunt u bewaren in de patiëntenkoelkast die in het keukentje staat. Let hier wel goed op de instructies, want geopende producten zijn beperkt houdbaar. U kunt altijd een verpleegkundige of familie vragen om iets uit de koelkast te halen.

De brancardier brengt u, eventueel samen met de verpleegkundige, naar de afdeling waar u wordt verwacht zoals de röntgenafdeling of operatiekamer. In ons ziekenhuis zijn afspraken gemaakt om te garanderen dat er vertrouwelijk en zorgvuldig met uw persoonlijke gegevens wordt omgegaan. In principe bent ú degene die bepaalt wie uw gegevens mag inkijken en aan wie wij informatie mogen verstrekken.

Heupprothese En Revisie Heupprothese

Er wordt gewerkt met een elektronisch patientendossier. U kunt uw patiëntendossier inkijken als u dat wilt. Eventuele vragen kunt u aan uw behandelaar stellen. Dagelijks schrijft een verpleegkundige een dagrapport over de bijzonderheden van de dag. Bloedonderzoek: vindt alleen plaats als de anesthesist dit heeft afgesproken bij de controle op de polikliniek Preoperatief onderzoek.

Is Mijn Heupprothese Toe Aan Vervanging?Heupprothese Of Nieuwe Heup Bij Artrose

U meldt zich op de verpleegafdeling waar we uw gegevens kort doornemen en eventuele vragen kunnen beantwoorden. Er wordt een afspraak gemaakt met uw contactpersoon over het contact na de operatie. Uw contactpersoon wordt na de operatie gebeld zodra de operatie achter de rug is en als u terug bent op de verpleegafdeling.

Zorggids Totale Heup Prothese

Het meten van de bloeddruk en het opnemen van de pols, de temperatuur en de hoeveelheid zuurstof in het bloed (saturatie). Indien nodig wordt uw heup geschoren op de operatiekamer. Als uw bot geschikt is voor transplantatiedoeleinden, kan de arts vragen of u botweefseldonor wil worden - Heupinjectie arthrografie. Tijdens de operatie zal een deel van de heup worden verwijderd.

Zodra u aan de beurt bent, krijgt u een operatiejasje aan (knie operatie). Uw sieraden moeten af en een eventuele gebitsprothese of plaatje moeten uit. Ook is het niet toegestaan om tijdens de operatie nagellak, make-up te dragen of bodylotion/crèmes te gebruiken. Als u een ruggenprik krijgt, mag u uw eventuele gebitsprothese in houden.

Knieprothese

Heupprothese Of Operatie Van De HeupHeupprothese Plaatsen - Behandeling

Tijdens de operatie maakt de orthopedisch chirurg aan de zijkant van uw heup een snee van ongeveer 10 - 20 centimeter. Bij de operatie verwijdert de orthopeed de heupkop en plaatst hij de prothese. Hierna wordt de wond gesloten in verschillende lagen en de huid gesloten met een soort nietjes (agrafen).

U krijgt dan meestal te maken met het volgende: Een infuus in de arm waardoor u vocht krijgt, antibiotica, eventueel medicijnen tegen de pijn of iets tegen de misselijkheid. Op de wond zit aquacelverband wat 7 dagen moet blijven zitten, tenzij de wond langs het verband heen lekt. Met dit verband kunt u ook douchen 2 dagen na de operatie. Plaatsing nieuwe heup.

Heupprothese Of Nieuwe Heup Bij Artrose

Als de anesthesioloog daar toestemming voor geeft, komt de verpleegkundige van de afdeling u weer ophalen van de uitslaapkamer en brengt u terug naar de afdeling. Uw contactpersoon wordt op de hoogte gebracht van uw situatie. In de uitslaapkamer mag en kan u het geopereerde been al actief bewegen. Ook mag u alweer rechtop zitten.

U leert onder begeleiding van de verpleegkundige hoe u dit moet spuiten. In totaal moet u dit vier weken gebruiken, tenzij anders met u wordt afgesproken. De operatiedag noemen wij dag nul. 's Morgens wordt u opgenomen door de verpleegkundige. Na de operatie gaat u naar de uitslaapkamer en krijgt u hulp met rechtop zitten.

Heupprothese / Operatie

Bij terugkomst op de afdeling mag u gelijk eten en drinken. En krijgt u uw eigen kleding weer aan. 's Middags, enkele uren na de operatie, oefent u samen met de fysiotherapeut (knieoperatie). U begint met oefeningen voor uw heup (buigen en strekken door middel van knie en voet buigen en strekken), en u wordt gestimuleerd op een stoel te zitten.

Heupprothese Plaatsen - BehandelingAandoening: Revisie Heupprothese

U mag gelijk op het geopereerde been staan. Als u in de ochtend voor de operatie bent geweest, gaat u meestal in de middag voor een controlefoto van de heup. Als u in de middag voor de operatie bent geweest, gaat u de volgende dag voor een controlefoto van de heup - Heupprothese - de Voorste Benadering.

Meer van Cosmetisch

Navigation

Home

Latest Posts

Hoogwaardige Oogheelkundige Zorg

Published Sep 26, 23
6 min read

Plaatsing Nieuwe Heup

Published Sep 23, 23
6 min read

Oogheelkunde

Published Sep 22, 23
6 min read