De Geschiedenis Van De Heupprothese

Gepubliceerd sep. 17, 23
6 min read

Heup, Nieuw, Dagbehandeling

De positie van de prothese is op röntgenfoto’s goed zichtbaar, men kan aan de hand van deze foto’s beoordelen of er sprake is van loslating, slijtage of botbreuken. Om de aanwezigheid van infecties te kunnen controleren of uit te sluiten wordt er vaak bloedonderzoek verricht. In specifieke situaties kan het noodzakelijk zijn om een MRI-, CT- of botscan te maken van het heupgewricht.

Bloedafname, Voor het plannen van de behandeling is het belangrijk te weten of het om een mechanische oorzaak gaat of dat er sprake is van een infectie (Heupprothese plaatsen - Behandeling). Daarom zal uw orthopedisch chirurg altijd voor een revisie operatie bloed laten afnemen om te bepalen of er sprake is van een infectie.

Vind Het Beste Ziekenhuis Voor Heupslijtage

Anesthesie, Tijdens de operatie bent u onder voortdurende controle van de anesthesioloog en anesthesie medewerker. Heupprothese - Operatie, Pijn, Revalidatie, hoe werkt het?. Deze bewaakt onder meer uw ademhaling, hartslag en bloeddruk. Hechtingen, De wond wordt gehecht met hechtingen. De hechtingen moeten 14 dagen na de operatie worden verwijderd, door uw huisarts of op de polikliniek van OCON.Net zoals bij een eerste (primaire) heupprothese is het mogelijk dat u bij een revisieoperatie een gecementeerde of een ongecementeerde prothese krijgt. Een combinatie hiervan is ook een optie - Totale heupprothese - Alles over Orthopedie. De prothese kan gedeeltelijk of geheel vervangen moeten worden. Uw orthopedisch chirurg bespreekt met u welke optie het beste is. Het kan wel voorkomen dat de orthopedisch chirurg tijdens de ingreep een andere keus moet maken dan gepland, omdat bijvoorbeeld de kwaliteit van het bot minder is dan verwacht.

Versleten Heup

Soms is het nodig om het litteken te verlengen. De spieren en pezen worden opzij gelegd. Het gewrichtskapsel wordt geopend om de heupkop uit de heupkom te halen. Er bestaan verschillende manieren om een heupprothese te vervangen:Wissel van de kunststof binnenkom, De meest eenvoudige vorm van een revisieoperatie is de wissel van de kunststof binnenkom. heup operatie.

Als hierover twijfel bestaat, verwijdert de orthopedisch chirurg de binnen- en buitenkom en brengt hij een geheel nieuwe kunstkom in. Is er daarbij sprake van een tekort aan bot, dan kiest de orthopedisch chirurg voor een botplastiek (kunstbot) - Behandeling - heup artrose. Deze wordt meestal vastgezet met dunne metalen draden (cerclagedraden) of met een metalen netje.

Revisieoperatie Van De Heupprothese

De botplastiek kan gecombineerd worden met een kom welke met bijkomende schroeven gefixeerd wordt in het bekken of met verstevigingsringen (Pandakschaal). Bij deze gedeeltelijke vervanging van de kom kan het ook voorkomen dat er een nieuwe kop op de steel van de prothese wordt geplaatst. Heupprothese vervangen heuprevisieoperatie. Aandoening: Revisie heupprothese. Een nieuwe kop is altijd gladder dan de oude gebruikte kop.

Het bot is bijvoorbeeld zeer dun of sommige stukjes zijn weg. Daarom zijn de stelen bij een revisie prothese vaak dikker en langer dan bij primaire prothesen en geven ze de prothese meer steun in uw dijbeen. Ook bij een wissel van de heupsteel kan de orthopedisch chirurg kiezen voor een botplastiek of fixatie met plaatjes en schroeven.

Heupinjectie Arthrografie

U krijgt een klassieke totale heupprothese. De duur van de operatie is afhankelijk van de ingreep en kan variëren van ongeveer een half uur tot drie uur. Bij een infectie in het heupgewricht zijn er enkele mogelijkheden:De orthopedisch chirurg verwijdert de gehele prothese. Als een prothese korter dan 6 weken geleden is geplaatst, wordt alleen de steelkop en binnencup vervangen.

Het (heup)gewricht wordt schoon gespoeld. De orthopedisch chirurg plaatst een spacer. Een spacer is een tijdelijke prothese die gemaakt is van botcement. In dit cement zit antibiotica die vrijkomt in het operatiegebied. De spacer vult de plaats op waar de prothese zit. Hierdoor blijven uw spieren op de goede lengte.

Heupslijtage En Heupartrose

De orthopedisch chirurg kan er ook voor kiezen om geen tijdelijke prothese te plaatsen. U heeft dan tijdelijk geen heupgewricht. Dat heet een Girdlestone-situatie (Totale heupprothese). Er wordt vocht en weefsel verwijderd (een kweek). Door dit materiaal te onderzoeken kan worden bekeken of en welke bacteriën de infectie veroorzaken en welk antibioticum in dat geval het meest geschikt is om de infectie te bestrijden (De totale heupprothese).

Als er wel bacteriën in de kweek zitten, kan een operatie volgen om wederom het gewricht schoon te maken of de spacer te wisselen. Totale heupprothese. Helaas kunnen er ondanks deze intensieve behandeling toch bacteriën achterblijven. Dit kan betekenen dat er meer operaties en antibiotica nodig zijn en dat uw prothese alsnog verwijderd moet worden (als dit nog niet gebeurd was).

Heupprothese - De Voorste Benadering

Heupprothese / OperatieKnieprothese

Dit hangt af van de ingreep en de belastbaarheid van de prothese. Uw heupoperatie stap voor stap. Is er bij u sprake van een infectie dan zal de opnameduur afhankelijk zijn van de behandeling hiervan. Het zelfstandig in en uit bed komen en het traplopen zijn een vereiste om met ontslag te kunnen. Er kan thuiszorg geregeld worden wanneer blijkt dat dit nodig is.

Voor de opname zal een gespecialiseerd verpleegkundige u uitleg geven over revalidatie in een zorghotel, verpleeg- of verzorgingshuis. Alle operaties brengen risico’s en complicaties met zich mee. De kans hierop is groter dan bij de eerste (primaire) heupprothese. Afhankelijk van uw conditie en de operatieprocedure kunnen deze in zwaarte wisselen.

Totale Heupprothese

Totale Heupoperatie Met Nieuwe TechniekTotale Heupoperatie Met Nieuwe Techniek

Om dit te voorkomen is het belangrijk om vroeg na de operatie te beginnen met uit bed komen. Heupprothese, totale polikliniek versie. Een andere voorzorgsmaatregel is het toedienen van antistollingsmedicatie. Bloeduitstorting/zwelling/nabloeding, Na de operatie kan een bloeduitstorting met zwelling van het been ontstaan. Dit is een normaal verschijnsel na een heupoperatie en verdwijnt in de loop van enkele weken tot maanden weer.

Heupinjectie ArthrografieHeupslijtage Artrose En Prothesen

Dat heet een nabloeding. De wond wordt in dit geval opnieuw verbonden met een drukverband. Meteen naar huis na een totale heupprothese. Complicaties van de anesthesie, Problemen door de vorm van de verdoving (meestal een ruggenprik) kunnen zijn: hoofdpijn, een lage bloeddruk en misselijkheid. Deze klachten verdwijnen over het algemeen binnen enkele dagen. Beschadiging van bloedvaten en zenuwen, Meerdere bloedvaten en zenuwen lopen in de omgeving van het heupgewricht.

Totale Heupprothese

Slijtage KnieUw Heupoperatie Stap Voor Stap

Deze klachten verdwijnen over het algemeen binnen enkele maanden - Is mijn heupprothese toe aan vervanging?. Wondinfectie, Dit kan een oppervlakkige of diepe infectie zijn. Behandeling van een infectie kan plaatsvinden door het toedienen van antibiotica, maar soms kan een operatieve ingreep nodig zijn om de wond te reinigen. Doorliggen, Doorligplekken, vooral rond de hiel en stuit, kunnen al na één dag bedrust ontstaan.

Ervaart u een brandend gevoel of pijn rond deze lichaamsdelen, dan is het belangrijk dat u dit aan de verpleegkundige laat weten. Verschil in beenlengte, Er kan door de operatie een beenlengteverschil ontstaan, omdat de orthopedisch chirurg moet zorgen voor een juiste spanning in het heupkapsel. Meestal is het beenlengteverschil van tijdelijke aard door een disbalans van de heupspieren.

Vind Het Beste Ziekenhuis Voor Heupslijtage

Bij controle op de polikliniek zes à zeven weken na de operatie kan de orthopedisch chirurg pas vaststellen of er inderdaad sprake is van een beenlengteverschil. Is dit het geval, dan bespreekt de orthopedisch chirurg dit verder met u. Luxatie, Een heupluxatie is het uit de kom schieten van de heupkop.

Omdat het gewrichtskapsel enige tijd nodig heeft om te herstellen en weer stevigheid te kunnen bieden, raden we u aan de eerste zes weken na de operatie de volgende leefregels en adviezen in acht te nemen:Zitten, Zit op een hoge stoel met armleuningen, waarop u met uw heupen en knieën in een hoek van 90 graden of meer kunt zitten.

Meer van Behandelingen

Navigation

Home

Latest Posts

Hoogwaardige Oogheelkundige Zorg

Published Sep 26, 23
6 min read

Plaatsing Nieuwe Heup

Published Sep 23, 23
6 min read

Oogheelkunde

Published Sep 22, 23
6 min read